Uuringud ja analüüsid

  • Globaalne Ettevõtluse Arendamise Indeks Käesolevaga avalikustame Global Entrepreneurship Development Index (GEDI) uuringu Eesti raporti, mis keskendus Eesti ettevõtluse ökosüsteemi kui terviku analüüsile.
  • Globaalne ettevõtlusmonitooring 2013 Eesti raport Valminud on Globaalse Ettevõtlusmonitooringu (GEM) 2013 aasta Eesti raport. GEM on maailma suurim iga-aastane ettevõtlusaktiivsust ja -hoiakuid vaatlev uuring, tähistades sel aastal oma 15. sünnipäeva.