Eesti fookuses 4/2010 “IT+Haridus: EST_IT@2018 raport infotehnoloogia kasutamisest hariduses”

Määratles, millistele Eesti hariduse võtmeprobleemidele ja tulevikuväljakutsetele on võimalik leida IKT abil lahendusi. Pakkus välja teekaardi, kuidas soovitud tulevikuni jõuda ning loetleb möödapääsmatud sammud, mida vaja teha: inspireeriva eestvedaja leidmine, interaktiivse ja elulise õpivara loomine, õpetaja IKT kutseoskuste edasiarendamine jne.

Lae alla (4 MB)