Spikker 5/2011 “Stsenaariumid 2018: neli lugu Eesti majanduse võimalikust tulevikust”

Spikker sisaldab kokkuvõtet Eesti majanduse neljast erinevast võimalikust arengustsenaariumist: Lõuna-Soome, Hansa Liit II, Skype-saar ja Riigi tagasitulek. Samuti leiab Spikrist stsenaariumidest tuletatud järeldused – otsusekohad, milles täna tehtavatest valikutest sõltub Eesti majanduse tulevikuedu enim. Nimetatud järeldused said aluseks Kasvuvisioon 2018 loomisele. Stsenaariumid koostati kevadel 2010 Arengufondi kutsel koos käinud ekspertrühma poolt ja rahvusvahelise konsultatsioonifirma GBN juhendamisel.

Lae alla (0,7 MB)

Download (0,7 MB)