“Edasi!” – Raport Riigikogule 2010/2011

Arengufondi arvult neljas raport Riigikogule. Otsustajate tähelepanuks on tõstetud maailmamajanduse tulevikuarengutest ja kriisis tugevnenud megatrendidest tulenevad võimalused ja väljakutsed Eestile. Käsitletakse Eesti Aasia vajadust ja pelgu, rohemajanduse buumist suurema kasu saamise teid ja IT põkkumist tervishoiuga. Üleilmse talendisõja ja Eestis süveneva kvalifitseeritud tööjõu nappuse taustal tõstatatakse vajadus tervikliku talendipoliitika järele. Näidatakse ka, kuidas Eesti saaks maailmas toimuvatele kiiretele muutustele strateegiliselt väleda riigivalitsemise ja eksperimenteeriva majanduspoliitikaga vastata.

Lae alla lühike versioon (6 MB)

Lae alla pikk versioon (12 MB)

Download (6 MB)