Mõttealgatus 2/2012 “Eksperimenteeriv majanduspoliitika”

Majanduspoliitika käsitlemisest avastus- või aredusprotsessina, mis toetab ettevõtlust võimaluste avastamisel ja ärakasutamisel, mitte ei keskendu ressursside jaotamisele. Eksperimenteeriv majanduspoliitika aitab ületada ettevõtetele üldisi soodsaid tingimusi loova traditsioonilise majanduspoliitika peamist puudujääki – senise vana majandusstruktuuri säilitamist. Mõttealgatus puudutab põgusalt ka proaktiivse riigivalitsemise mudelit kui eksperimenteeriva majanduspoliitika olulist tingimust.

Lae alla (0,6 MB)