Case study / juhend “Consumer-centred research of Bottom of the Pyramid emerging markets for entrepreneurs”

Kultuuriliselt ja geograafiliselt kaugetele turgudele sisenemine on väga ebamäärane ja riskantne, eriti juhul, kui turud asuvad teistsuguses küpsusfaasis.

Ettevõte võib aga leida, et potentsiaalsed turud ettevõtte poolt välja töötatavale tehnoloogiale või teenusele asuvad just arengumaades või tärkavates majandustes. Kuidas leida sel juhul oma nišš ja turule sisenemise tee?

Maailma vaeseima, kuid arvukaima nn „sissetulekute püramiidi põhja“ (umbes 4-5 miljardit inimest) turu ärivõimalustest aru saamiseks on parim võimalus lõpptarbija uurimine kohapeal. Eesti uurijad käisid ühe start-up ettevõtte ettepanekul Kenyas sealset tervishoiutoodete turgu uurimas. Inglisekeelne raport jagab soovitusi „püramiidi põhja“ turust huvitatud ettevõtetele turule sisenemiseks ja on juhendiks edasiste uurimisretkede paremaks korraldamiseks. Arengufondi mõttealgatuse „püramiidi põhja“ turu ülemaailmse võimaluse kohta leiad siit.

Lae alla eestikeelne lühikokkuvõte (2 lk)

Download the full case study and guide (37 pages, 750 kb)