Arengufond kavandab üleriiklikku programmi ettevõtlikkuse kasvatamiseks

Eesti Arengufond kavandab seitsme aasta jooksul läbi viia 100 000 eestlast kaasava programmi ettevõtlikkuse kasvatamiseks ning ettevõtluse maine tõstmiseks ühiskonnas, rääkis fondi juht Tõnis Arro täna Riigikogule esitatud ettekandes.

Kava järgi peaks sajast tuhandest programmi kaasatud inimesest vähemalt viis tuhat asuma looma uusi ettevõtteid ning kokku vähemalt tuhande programmi abil tekkinud uue ettevõtte lisandumine peaks omakorda looma aastas 100 miljonit eurot täiendavat lisandväärtust.

“Kuigi meile meeldib uskuda, et eestlased on niigi väga ettevõtlikud, näitavad uuringud, et valdav enamus ülikooliõpetajatest näevad oma tulevikku palgatöötajana,” kirjeldas täna Riigikogu ees Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro, kelle sõnul jääb Eesti ettevõtlikkuse poolest oluliselt maha mitte ainult USA näitajatest, vaid ka Euroopa Liidu keskmisest. “Meil on vaja uut tiigrihüpet, mis muudab inimesed ettevõtlikumaks ning julgustab neid looma uusi edulugusid,” rõhutas Arro.

Fond kavatseb 2013. aastal käivitada pilootprojekti Ettevõtlik Eesti ning seejärel kaasata aastatel 2014-2020 nn ettevõtlikkuse tiigrihüppe programmi kokku vähemalt 100 000 inimest. “Noored on loomult ettevõtlikumad ja seetõttu on meie tähelepanu suunatud abiturientidele, üliõpilastele ja ametikoolide õpilastele, samas loodame ettevõtluspisikusse nakatada ka kogenumaid hakkajaid eestlasi,” ütles Arro. Lisaks motiveerivatele koolituspäevadele on kavas käivitada professionaalsete äritreenerite programm, kirjastada kvaliteetset ettevõtlusalast kirjandust ja palju muud.

Arengufond jätkab ka senise seiretegevusega, mille eesmärgiks on anda ettevõtjatele ja avalikule sektorile konkreetsemaid teadmist majanduses toimuvatest arengutest ja trendidest. “Selleks, et fondi seiretegevusest kasusaajaid oleks edaspidi rohkem, püüame uued seireprogrammid käivitada niisugustes valdkondes, kus meil on olemas asjast huvitatud partner meie pakutud lahenduste elluviimiseks,” selgitas Arro.

Arengufond haldab jätkuvalt Eesti mahukaimat start-up investeeringute portfelli, kuhu kuulub kokku 16 ettevõtet. Täna teatati ka esimese investeeringu edukast realiseerimisest, kui USA börsiettevõte Xilinx omandas Arengufondi osalusega Modesat Communicationsi. “On oluline meeles pidada, et Arengufondi investeerimissuuna peamine eesmärk ei ole kasumi teenimine, vaid kõrge potentsiaaliga ettevõtete tekke soodustamine ja riskikapitali turu elavdamine.” selgitas Arro Riigikogu liikmetele tuues välja kõige olulisemana, et väärt töökohtade arv Eestis kasvab. “Nüüdseks USA mõjukale börsifirmale kuuluv ettevõtte arendusmeeskond jätkab ja laiendab tegevust Eestis, siia tekib juurde uusi, kõrget kvalifikatsiooni eeldavaid ja suurt lisandväärtust loovaid töökohti,” selgitas Arro.

Lisainfo:

Tõnis Arro Juhatuse esimees

tonis.arro[A]arengufond.ee