Eesti fookuses 10/2012 “Väliskeskkond 2020: olulised trendid ja nende tähendus Eestile”

Raport esitleb olulisemaid väliseid muutusi, mis Eestit eelseisval kümnendil mõjutada võivad. Neist lähtuvalt on mõttekohtadena välja toodud järeldused, mida Euroopa Liidu järgmise finantsperspektiivi vahendite kasutamise eesmärkide, prioriteetide ja tegevuste seadmisel arvesse võtta. Samas on sellest trenditööst tööriistana abi kõigile otsustajatele ja huvilistele nii eri poliitikavaldkondade strateegiate kui ka ettevõtete äristrateegiate kavandamisel.

Lae alla (2.3 MB)

Download Summary