Arengufond investeeris põllumeeste ilmaportaali VitalFields

Eesti idufirma VitalFields, mille asutajate poolt loodud põllumeeste ilmaportaal viib oma teenuse järgmisel aastal mitmes suures põllumajandusriigis turule, sai investoritelt teenuse arendamiseks 250 000 euro suuruse lisainvesteeringu.

VitalFields on keskendunud erinevate põllukultuuride saagikuse kasvatamisele, pakkudes põllumeestele personaalset põllu-põhist ilmaennustust, hoiatusi taimehaiguste osas ning farmi tõhususe analüüsi. Eestis kasutab portaali 90 põllumeest. Süsteemi arendatakse pidevalt just nende tagasisidest lähtuvalt.

“Põllumehed peavad tänapäeval olema kursis mitmete valdkondadega, kuna põldude saagikus ning majanduslik edukus sõltuvad mitmetest teguritest. Kõigil on raske olla kursis kogu keerulise taimehaigusi puudutava infoga. Seepärast arvan, et VitalFieldsi pakutavad lihtsalt kasutatavad lahendused saavad olema põllumehele väärtuslikuks tööriistaks,” ütles Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor ja taimehaiguste ekspert Mati Koppel.

“VitalFields on algusest peale loodud mitte ainult Eesti vaid kogu maailma põllumeestele. Ehitame üles ülemaailmset taimehaiguste andmebaasi, mille paneme kokku lokaalse põllupõhise ilmaennustusega. Seeläbi saame hoiatada põllumehi taimehaiguste eest ja anda tõrjesoovitusi. Tulemuseks on suurem saagikus,” tutvustas VitalFields’i kaasasutaja Martin Rand. “Ootame kõiki Eesti põllumehi teenust kasutama. Veebileht www.vitalfields.com on kasutav nii eesti- kui ka inglisekeelsena,” lisas Rand.

VitalFields asutati aasta tagasi tootearenduse üritusel Garage48. Tänavu kevadel läbis VitalFields Eestis tegutseva rahvusvahelise kiirendi Startup Wise Guys 3-kuulise intensiivse programmi.

Sel ja järgnevatel aastal keskendub ettevõte teenustevaliku laiendamisele ning uutele turgudele sisenemisele. Sellel eesmärgil kasutatakse ka veerand miljoni euro suurust lisainvesteeringut, mille taga on investeerimisfirmad Wiser Financial Advisors OÜ, Arvi Tavast valduse OÜ ja Arengufondi riskikapitali valitseja AS SmartCap oma uue fondiga Early Fund II.

SmartCapi juhatuse liikme Heidi Kakko sõnul on VitalFields esimene positiivne näide Startup Wise Guys kiirendis osalenud ettevõttest, kes pärast programmi läbimist kaasab investoritelt edukalt lisaraha tegevuse laiendamiseks. “Me otsime aktiivselt varajases arengufaasis unikaalse ärimudeliga turge vallutavaid ettevõtteid, kelle edule kaasa aidata. VitalFields’is on ühendatud tubli meeskond ja potentsiaalselt suure turu raputamise võimalus. Seekord on uut investeeringut tehes hea meel ka uute lisanduvate äriinglitest investorite üle,” lisas Kakko.

Lisainfo:

Heidi Kakko | SmartCap Early Fund II fondijuht

heidi.kakko[A]smartcap.ee | +372 5624 9959

Martin Rand | VitalFields, CEO

martin.rand[A]vitalfields.com | +372 516 8908