Eesti Arengufond otsib läbilöögivõimelisimaid Eesti majanduse kasvualasid

Arengufond on riigi tellimusel asunud Eesti majanduse kasvuvaldkondade otsingule.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on käivitanud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia ning ettevõtlusstrateegia koostamise protsessi. Uutes strateegiates omab olulist kohta nn „Nutikas spetsialiseerumine“, mille eesmärgiks on välja selgitada need ettevõtluse valdkonnad, milles on keskmisest suurem kasvupotentsiaal ja loodav lisandväärtus ning võimalus investeeringute kaudu teadus- ja arendustegevusse konkurentsieelis saavutada.

HTM asekantsleri Indrek Reimandi sõnul on Eesti teadus heal tasemel ja saab aidata kaasa uuenduslikuma ning väärtuslikuma toodangu loomisele Eesti ettevõtetes. „Kui ettevõtjad näevad teadussaavutuste rakendamises võimalust ja ise ka sellesse panustavad, siis riik on oma teadusprogrammidega valmis seda toetama. Tuleb üles leida need teadussuunad, millel on meie ettevõtluse jaoks kõige suurem potentsiaal. Just ettevõtjate hääl on siin väga oluline“, lisas Reimand.

Nutika spetsialiseerumise raames kasvuvaldkondade leidmiseks on EAS-i ja Eesti Teadusagentuuri ning mõlema ministeeriumi analüütikud Tartu ülikooli professor Urmas Varblase juhendamisel analüüsinud Eesti senist majanduse ja teaduse spetsialiseerumist.

Järgmise sammuna on kavas ettevõtjate abiga sõeluda välja need ettevõtlusalad, kus ettevõtjad näevad tuge teadus– ja arendustegevusest oma kasvuvõimaluste realiseerimiseks. Selleks intervjueerib Arengufond ettevõtjaid ja teadlasi ning viib läbi ühisarutelusid.

„Euroopas otsivad kõik riigid võimalusi uueks kasvuks. Nutikas spetsialiseerumises, mis arvestab iga piirkonna eripära ja koondab ressursse konkurentsieeliste esiletõstmiseks, nähakse võimalust, kuidas investeeringud teadus- ja arendustegevusse senisest paremini suurendaksid nende mõju majandusele“, selgitas prof. Urmas Varblane.

Arengufond on majanduseksperdina kaasanud analüüsi tegema Kristjan Lepiku. “Analüüsime globaalseid majandustrende ning seejärel vaatame, milliste valdkondade puhul oleks Eesti ettevõtluse ja teaduse kokkupanemisel võimalik suurimat efekti saada”, lisas Lepik.

Arengufond ootab ka ettevõtjate arvamusi Eesti majanduse kasvualade kohta. Täpsemaks infoks või küsimusteks kontakteeruge kristjan.lepik[A]arengufond.ee