Eesti osaleb Arengufondi eestvedamisel esmakordselt mainekas rahvusvahelises ettevõtlusuuringus

Globaalne Ettevõtlusmonitor (GEM e ingl Global Entrepreneurship Monitor) on iga-aastane paljudes riikides samaaegselt läbiviidav ettevõtlusaktiivsuse, ettevõtjate püüdluste ning hoiakute hindamise uuring, mis keskendub ettevõtluse rollile rahvamajanduse kasvus ja avaldab üksikasjalikult ettevõtlusaktiivsusega seotud rahvuslikke omapärasid.

Eesti uuring valmib Eesti Arengufondi, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Estonian Business School’i ja Uuringulabori esindajate koostöös. Uuringu initsiaatoriks ning töögrupi juhiks on Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro.

Uuringu kokkuvõttega saate tutvuda siin.