On ilmunud Nutika spetsialiseerumise kvalitatiivne analüüs

Nutikas spetsialiseerumine (smart specialisation) on uus osa Euroopa struktuurfondide 2014-2020 rahastusperioodis, mille eesmärgiks on välja selgitada need ettevõtluse valdkonnad, milles on keskmisest suurem kasvupotentsiaal ja loodav lisandväärtus ning võimalus investeeringute kaudu teadus- ja arendustegevusse konkurentsieelis saavutada. Kirjutasin nutika spetsialiseerumise taustast siin.

Käesolevaga avalikustame nutika spetsialiseerumise kvalitatiivse analüüsi. Selle käigus on leitud konkreetsemad valdkonnad, milles Eesti puhul on innovatsiooniks kõige suuremad võimalused. Täpsem analüüsi metoodika ja tulemused on toodud lisatud analüüsis.

 Oluline on see, et nutika spetsialiseerumise puhul on Euroopa alusdokumentides rõhutatud seda, et riik peaks valima tegevused (activities) ning mitte valdkonnad (sectors). Sest üha rohkem ärivõimalusi on erinevate sektorite ristumispunktides ning valdkond oleks liiga lai valik – vaja on leida konkreetsed tegevused, mille abil toetada innovatsiooni. Seega nutika spetsialiseerumise puhul oli kasvualade valik vaid osa protsessist, täpsemad tegevused on toodud kitsaskohtade analüüsis.

Seega ei ole tegemist selle analüüsi näol veel lõpliku tulemusega, Arengufond jätkab kasvualade detailsemat analüüsi, leidmaks kitsaskohad, mis arengut ja innovatsiooni takistavad. See analüüs valmib 2013. aasta I kvartali lõpuks.

Kuid otsustasime selle praeguse tööversiooni avalikustada, et protsess oleks võimalikult läbipaistev ja kõigil soovijatel võimalus arvamust avaldada. Tagasiside antud analüüsi kohta on oodatud aadressil kristjan.lepik[A]arengufond.ee

Kristjan Lepik

 

Tutvu nutika spetsialiseerumise analüüsiga siin.