E24: Arengufond hakkab idufirmasid rahastama läbi investeerimisfondide

Eesti Arengufondi nõukogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku investeerimistegevuse ümberkorraldamiseks, millega liigutakse senistelt otseinvesteeringutelt üle investeerimisele erakapitali kaasavatesse investeerimisfondidesse.

Arengufondi nõukogu esimehe Alar Karise sõnul võimaldab strateegiline muudatus paremini kasutada investeerimiskapitali ja saavutada seadusest tulenevaid investeerimistegevuse eesmärke, milleks on kapitali pakkumine varase faasi innovaatilistele ja ambitsioonikatele ettevõtetele ning Eesti riskikapitalituru arendamine.

«Arengufondi investeerimistegevus on olnud edukas, aga nüüd on vaja astuda samm edasi,» põhjendas Karis vajadust strateegilise muudatuse järele.

Arengufondi juhatuse esimehe Tõnis Arro sõnul tekib ümberkorralduse tulemusel ühe riikliku investeerimisfondi asemele mitu otseinvesteeringuid tegevat erafondi, seeläbi suureneb kapitali pakkumine ja aktiviseerub turg.

«Kokkuvõtlikult on eesmärk kindlustada, et head ideed, millel on tugev äriplaan, saavad nii väärt nõu kui vajalikke investeeringuid valdkonnateadlikult rahastajalt ning Eesti idufirmadel oleks senisest laiem võimalus investoreid valida,» loetles Arro kavandatavate ümberkorraldustega kaasnevaid ootusi.

Ka mitmete teiste riikide kogemused näitavad, et riiklikud riskikapitaliinvesteeringud on pikaajalises plaanis edukamad ning turu arendamine tõhusam siis, kui investeeringuid ei tehta otse ettevõtetesse vaid läbi fondifondide.

Lisaks saab fondifondi kaasata peale riiklikule investeerimiskapitalile ka tõukefondide vahendeid ning teha investeeringutealast koostööd ka näiteks pensionifondidega, millel on täna Eesti turul suhteliselt piiratud võimalused oma kapitali paigutamiseks.

Muutuse elluviimise järgmisteks sammudeks on seadusemuudatuse algatamine ja menetlemine riigikogus, kuna seaduses sätestatu kohaselt tohib fond täna teha investeeringuid vaid ettevõtete põhikapitali.

Arro rõhutas, et seejuures tuleb kindlasti tagada varase faasi investeeringute jätkumine ka üleminekuperioodil ning olemasoleva portfelli edasine professionaalne haldamine koos praegustele portfelliettevõtetele vajalike jätkuinvesteeringutega.

Eesti Arengufond on riigikogu poolt ellu kutsutud riskikapitalifond ja mõttekeskus, mille eesmärk on investeerida rahvusvahelisele turule suunatud innovaatilistesse Eesti ettevõtetesse, teostada arenguseiret ja käivitada kasvuprogramme ettevõtluse arendamiseks. Arengufondi investeerimisettevõte SmartCap haldab Eesti suurimat idufirmade portfelli, milles on 16 ettevõtet.

Allikas: http://www.e24.ee/1134600/arengufond-hakkab-idufirmasid-rahastama-labi-investeerimisfondide/