Arengufond võtab konkursi korras tööle osalise koormusega siseaudiitori

Võtame konkursi korras osalise koormusega tööle siseaudiitori, kelle ülesandeks on jälgida Arengufondi igapäevast tegevust ja selle vastavust õigusaktidele, põhikirjale ja juhtimisorganite otsustele, analüüsida riske ning teha ettepanekuid juhtimise tõhustamiseks.

Siseaudit kuulub Arengufondi nõukogu pädevusse. Nõukogu valib siseaudiitori, kinnitab tema tööplaani ja teeb auditi tulemuste alusel vajalikke otsuseid. Igapäevaselt töötab siseaudiitor koos juhatuse ja teiste siseauditi teostamiseks vajalike töötajatega.

Osalise koormusega töö on Tallinna kesklinnas. Kandideerimise eelduseks on siseaudiitori kutsetunnistus ja vastav töökogemus.

Konkursil osalemiseks palume saata oma elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 10.oktoobril aadressile info@arengufond.ee. Lisaküsimused: liise.valma@arengufond.ee.