Arengufondi nõukogu valis uueks esimeheks Ville Jehe

Eesti Arengufondi nõukogu valis neljapäeval toimunud korralisel koosolekul uueks esimeheks Ville Jehe.

“Arengufond täidab täna väga vajalikku rolli, milleks on selliste majanduses olevate tühimike täitmine ja toetamine, milleni eraettevõtlus jõuab liiga hilja või Eesti väiksuse tõttu ei jõuagi. Kuna aga majanduskeskkond on pidevas muutumises, on ka täpne roll ajas muutuv,” ütles Arengufondi nõukogu värske esimees Ville Jehe.

Jehe hinnangul on Arengufondi peamiseks väljakutseks lähiajal tihedam koostöö erinevate riigi poolt ellu kutsutud sõsarorganisatsioonidega nagu EAS ja Kredex, ettevõtlusorganisatsioonidega nagu Teenusmajanduse Koda, Kaubandus- ja Tööstuskoda jt, ning loomulikult peamiste partneritena Majandusministeeriumi ja Riigikoguga. “Samuti olen veendunud, et Eestisuguses väikses ja dünaamilises riigis võiks kogemustega inimesed erasektorist ka riigi erinevates institutsioonides aktiivsemalt kaasa lüüa,” lisas Jehe.

Arengufondi nõukogu uue esimehe valimise vajadus tekkis seoses senise esimehe Alar Karise suundumisega tööle riigikontrolöri ametisse käesoleva aasta märtsis. Vahepealsel ajal täitis nõukogu esimehe ülesandeid nõukogu aseesimees Jaan Männik.

Ville Jehe on Arengufondi nõukogu liige alates käesoleva aasta maist. Eelnevalt on Ville Jehe käivitanud ja juhtinud mitmeid ettevõtteid ning on hetkel aktiivselt seotud Eesti Teenusmajanduse Koja juhtimisega. Aastatel 2008-2009 töötas Ville Jehe Eesti Arengufondi investeeringute ekspertkomitee liikmena.

Lisaks Ville Jehele kuuluvad Arengufondi nõukogusse Mart Einasto, Volli Kalm, Kaja Kallas, Andres Keevallik, Jürgen Ligi, Jaan Männik, Juhan Parts ja Mart Laar. Arengufondi nõukogu liikmed kinnitab ametisse Riigikogu.

Eesti Arengufond on Riigikogu poolt ellu kutsutud mõttekeskus ja riskikapitalifond, mille eesmärk on kasvatada ettevõtlikkust Eestis ning investeerida rahvusvahelisele turule suunatud innovaatilistesse Eesti ettevõtetesse. Arengufondil on suurim Eesti startup-ettevõtete investeerimisportfell 18 ettevõttega.

Loe lisaks:

Jehe: Arengufond peaks muutustega kaasas käima

Ville Jehe: Nokia andis hea õppetunni