Analüüs personaalmeditsiini rakendamise võimalustest Eestis

Dokument on koostatud Sotsiaalministeeriumi ning Eesti Arengufondi vahelise lepingu alusel, et anda analüütiline hinnang laekunud ettepanekule Eestis personaalmeditsiini arendamiseks riiklikul tasemel.

Analüüsi eesmärgiks on toetada otsustamist personaalmeditsiini koordineeritud ja sihipärase arendamise otstarbekuse üle. Arvestades töö teostamise lühikest tähtaega ja otsustusprotsessi etapiviisilisust, keskenduti töös põhimõttelistele otsustuskohtadele, millest lähtuda ulatuslike riiklike investeeringute ja programmiliste tegevuste kaalutlemisel. Töö tulemusena antakse soovitused Sotsiaalministeeriumile ning Teadus- ja Arendusnõukogule personaalmeditsiini võimaliku riikliku rakendamise tegevusplaani struktuuri osas ning teostatavusanalüüsi kohta, mis on vajalik pärast põhimõttelise otsuse tegemist personaalmeditsiini käsitlemisel riikliku prioriteedina.

Lae analüüs alla siit.