Eesti Arengufond otsib eestvedajaid

Eesti Arengufond on Eestis vedavat rolli kandnud nutika spetsialiseerumise analüüsi puhul, mille eesmärgiks on Eestis leida valdkonnad, kus teaduse ja ettevõtluse koostööks on potentsiaal kõige suurem.

Lisaks analüüsile on tähtis ka valdkondade arendamiseks vajalike tegevuste elluviimine. Seetõttu laiendame oma meeskonda ning otsime inimesi, kes tahaksid Eesti innovatsioonikeskkonda arendada.

Nutika spetsialiseerumise puhul oleme Eesti jaoks prioriteetidena toonud välja kolm valdkonda:

– IKT (informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad)

– tervisetehnoloogiad

– cleantech (ehk ressursside väärindamine, mis ühendab materjaliteadust, keemiatööstust ja innovaatilist ehitust)

Otsime igale valdkonnale juhti, kes omaks tugevat kompetentsi, oleks võrdväärne suhtluspartner Eesti ettevõtjatele ja teadlastele ning valmis sel teemal Eestit esindama välismaal. Kirglik huvi tehnoloogiatrendide vastu tuleb ka kindlasti kasuks.

Lisaks otsime majandusanalüütikut, kes toetab valdkonnajuhte ökonomeetrilise analüüsiga.

Tehnoloogia areng on toomas maailma majanduse jaoks suuri muutusi. Kui peas on teravust ning on soovi Eestil aidata nende muutustega kohaneda, tule aita meil seda teha!

Cleantech valdkonnajuhi töökuulutus

IKT valdkonnajuhi töökuulutus

Tervisetehnoloogiate valdkonnajuhi töökuulutus

Majandusanalüütiku töökuulutus