Arengufond kutsub Euroopa Liidu uute rahastamisvõimaluste interaktiivsele arutelule

Eesti ettevõtete äri muutub üha rahvusvahelisemaks ning selle trendi jätk on meie jaoks kasulik. Kuidas teha veel edukamat koostööd Euroopa partneritega? Millised on Euroopa Komisjoni ettevõtlust toetavad suunad? Kuidas Eesti ettevõtted saaksid end nendega paremini siduda?

Kutsusime 7. märtsil ajavahemikuks 09:45-13:00 Radisson Blu hotelli (Rävala pst 3) teemat arutama kolm eestlast Euroopa Komisjonist, kes ülaltoodud küsimustele vastuseid otsivad. Neist igaüks teeb esitluse, et meile uusi võimalusi selgitada. Esinejateks on:

1)      Maive Rute, Euroopa Komisjon, DG Research

2)      Andreas Veispak, Euroopa Komisjon, DG Enterprise

3)      Kadri Uustal, Euroopa Komisjon, DG Regio

Ootame kuulama aktiivseid ettevõtjaid ning teisi innovatsiooniga seotud osapooli. Arutelu on interaktiivne: kuulajatel on võimalik ürituse käigus küsimusi esitada ning esinejad täpsustavad ka ise üksteise mõttekäike. Moderaatoriks on Kristjan Lepik, kes on Eesti Arengufondis nutika spetsialiseerumise protsessi struktureerinud.

Kohtade arv on piiratud. Palume huvilistel end üritusele registreerida saates e-mail aadressile info@arengufond.ee märksõnaga MÄRTS. E-mailis palume märkida ära enda nimi ja asutus/ettevõte, mida esindate.

 ———————————————————————————————————————————————

Maive Rute räägib Horisont 2020 teemadest üldiselt, peatudes muuhulgas teemadel: Joint Programming Initiatives, Joint Technology Initiatives ja uued Horisondi rakendusagentuurid.

Andreas Veispak tutvustab tööstuspoliitikast, sidudes selle nutika spetsialiseerumisega, ning COSME programmist väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Kadri Uustal keskendub regionaalarengu- ja ühtekuuluvusprogrammidele. Lisaks räägib ta programmidest, mis on eraldi büroodega (näiteks Läänemere piirkonna koostöö).