Kutse ENMAK 2030 kütuste seminarile

Eesti Arengufond kutsub Teid osalema ENMAK 2030 kütuste seminaril, mis toimub 20. veebruaril kell 10.00-15.00 Tallinna Tehnikaülikoolis, Ehitajate tee 5, VI korpus, ruum VI-304. Seminaril tutvustatakse ENMAK 2030 raames koostatud põlevainetega seotud uuringute tulemusi. Eesmärgiks on anda ülevaade biometaani, bioetanooli, turba, maakasutuse ja põlevkivi kasutamise uutest andmetest.

Seminaril arutletakse järgnevatel teemadel:

1) Põlevkivi kasutusstsenaariumidest räägib TTÜ prof. Andres Siirde.

2) Marek Strandberg lahkab teemat, kuidas teha Eesti turbast taastuvtoode, turbaalad CO2 emiteerijast CO2 sidujaks.

3) Põllumajanduslikust kasutusest väljas oleva maa kasutamise võimalustest energiataimede kasvatamiseks kõneleb Eesti Arengufondi ekspert Villem Vohu.

4) Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni juhatuse esimees Ahto Oja teemaks on “Biometaani potentsiaali maksimaalne kasutamine on piiratud ainult kodumaise tarbimisega või siis mitte”.

5) Tiit Maidre Eesti Biokütuste Ühingust tutvustab säästlikkuse kriteeriumite nõuetele vastava bioetanooli tootmise võimalusi Eestis.

Kutse ENMAK 2030 kütuste seminarile