Euroopa Liidu rahastusvõimaluste slaidid on nüüd avalikud

Eesti Arengufond kutsus 7. märtsiks Tallinnasse kolm Euroopa Komisjonis töötavat eestlast, kes tutvustasid meile lähiaastatel tekkivaid Euroopa Liidu rahastuse saamise võimalusi. Vaata esinejate slaide siit:

1) Maive Rute, DG Research

Maive Rute keskendus maailma suurima teadusprogrammi, Horisont 2020, raames tekkivatele võimalustele. Kolmest Horisont 2020 prioriteedist rääkis Rute pikemalt kahest: industrial leadership ja societal challenges.

2) Andreas Veispak, DG Enterprise

Andreas Veispak selgitas lähiaastate Euroopa Liidu tööstuspoliitikat. Muuhulgas tutvustas Veispak COSME programmi, mis toetab 2,3 miljardi euro eest väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kasvufaasi ja rahvusvahelistumist.

3) Kadri Uustal, DG Regio

Kadri Uustal tutvustas Euroopa Liidu Struktuuri- ja Investeerimisfondide (ESIF) kavasid. ESIF arengud on tähtsad, sest ühtekuuluvuspoliitika osa avaliku sektori investeeringutes on Eestis umbes 70%.

4) Kristjan Lepik, Eesti Arengufond

Arutelu juhatas Kristjan Lepik, kes andis ülevaate Eestis toimuvast nutika spetsialiseerumise protsessist. Nutikas spetsialiseerumine on üle-Euroopaline projekt, mille eelarve Eestis on üle 140 miljoni euro.