Arenguideede konkursile saab ideid esitada veel kolm nädalat

Eesti Arengufondi ideekonkursile saab veel kolm nädalat pakkuda oma ideid, mis arendaksid Eesti majandust ja tõstaksid inimeste elukvaliteeti. Võistlustulle on seni esitatud lennukaid ja mõjukaid ettepanekuid, parima idee autoreid ootab aastane elluviimisstipendium.

Kõiki praeguseks ideekonkursile esitatud ettepanekuid Eesti majanduse arendamiseks saab näha aadressil arenguidee.ee. Seal saab ideid ka kommenteerida, kiita ja kritiseerida — ning esitada konkursile ka iseenda ettepanek. Aega on selleks 1. maini.

Eriti oodatud on ettepanekud, mille esitaja teab, mida ja kuidas selle elluviimiseks teha ning millesse ta on valmis ise panustama. Hiljemalt jaanipäevaks valib Arengufondi poolt moodustatav žürii kuni kolm stipendiaati, kes saavad aastase stipendiumi suurusega 2000 eurot kuus. Võitjad on oodatud töötama Arengufondi büroos Tallinnas, et sealsete inimeste ja võimaluste toel oma arenguidee ellu viia.

“Praeguseks on esitatud rida tarku ideid, alates välisinvesteeringuid soodustavast aktsiisipoliitikast kuni startup-ettevõtete sujuvaks stardiks vajalike Äriseadustiku muudatuste ja tulevast töötust ennetava IT-ümberõppeni välja,” ütles Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro.

“Ent me teame, et teraseid mõtteid on Eestis veel palju — kui te pole just Riigikogu liige, siis on Arenguidee konkurss hetkel parim võimalus oma ettepanek reaalseks tulemuseks tõlkida,” lisas ta.

Praeguseks laekunud ideede seas on ettepanekuid väga erinevatest valdkondadest, näiteks:

Targalt liikuv Eesti: Juhita autode pealetulek annab võimaluse planeerida uus, digitaalne sõidukite liikuvussüsteem ja ühtlasi kujundada targalt ümber kogu senine linnaruumiline mõtlemine.

E-õpetaja õpisüsteem: Maapiirkondadele mõeldud üle-Eestiline õpetamiskeskus, kust interneti kaudu üle kantav klassiõpe viib kõrgtasemel hariduse läbi kohalike õppepunktide ka asulatesse, kus eraldi koole pole.

Eesti hajaenergeetika programm: Luua kohapealsel taastuval toorainel töötav väikeste elektritootmisüksuste võrgustik, mis vähendaks läbi hajutatuse riigi energeetilist haavatavust. Samuti looks see maapiirkondades töökohti ja toetaks ettevõtluskliimat.

Tehnoloogia saneerimise agentuur: Eesmärgiks on toetada ettevõtteid tootmistegevuse uute tehnoloogiate väljavalimisel ja juurutamisel. Agentuuri kaasataks laialdane kompetents erinevatest tehnoloogiavaldkondadest, ülesandega abistada ettevõtteid tehnoloogiainvesteeringute tegemisel.

E-tervisekonto: Personaalne tervisekonto, mis on hallatav ja jälgitav veebipõhiselt ja mobiiltelefoniga, sisaldab inimese enda kohta olulist terviseinfot ning tervisekontrolli soovitusi. Inimese tervis oleks hästi jälgitud ja haiguste korral oleks kohene ülevaade teostatud operatsioonidest ning kasutatavatest ravimitest.

Konkursi ajendiks on Sten Tamkivi avaessee möödunud sügisel ilmunud Arengufondi mõtteraamatus. Essees kirjutab Tamkivi, et me ei oska endale Eestis sõnastada ilusaid, kaasahaaravaid ja inspireerivaid eesmärke.

“Sten soovitab rohkem unistada ja mõelda ‘mis-oleks-kui’ võtmes. See on sõbralikum ja vabastavam, kui oma aja ära elanud Nokia otsimine või pidev kurtmine, et Eestil pole enam NATO või Euroopa Liidu sarnast suurt sihti, mille poole püüelda,” lisas Arro.