Kokkuvõte seminarist ”Start-up ökosüsteem Iisraelis ja Eestis”

10.04.2014 toimus Tallinnas seminar teemal Eesti ja Iisraeli startup ökosüsteem. Täname meie iisraeli kolleege prof. Shmuel Ellist, Israel Drorit ja Gidon Zundelevichit põnevate ettekannete ja kõiki külalisi aktiivse osalemise eest!

Seminari esimeses pooles tehtud ettekanded on järelloetavad siin:

1. Tiit Paananen: Story of Skype and impact to Estonian startup scene
2. Gidon Zundelevich: Comparing Israel and Estonia
3. Tõnis Arro: GEDI analysis and bottlenecks of Estonian startup ecosystem
4. Israel Drori: The Israeli entrepreneurial culture
5. Shmuel Ellis: The success of Israel hi-tech sector

Seminari teises pooles jätkus töö neljas rühmas poliitika, hariduse, kultuuri ja kogukonna teemadel. Üheskoos iisraeli kolleegidega arutleti Eesti arenguvajaduste üle ja otsiti võimalusi Iisraeli eduloost õppimiseks.

Muuhulgas leiti, et Eesti iduettevõtete ökosüsteem on noor ja alles kujunemas. Väljakutseks on tervikliku iduettevõtete tekkimist ja nende kasvamist toetava keskkonna välja kujundamine ning seejuures saab Iisrael vaadelda kui üht tugevat eeskuju. Siiski lahenduste otse üle võtmine ei tööta ja Eestil on vaja kujundada enda jaoks parim sobiv mudel.

Nenditi, et kahe riigi vahelises koostöös peitub suur kasutamata potentsiaal koostööks ja kogemuste jagamiseks. Ühe lahendusena nähti Eesti ettevõtjate ja riskikapitalistide kokku viimist nende Iisraeli kolleegidega, millele Arengufond soovib kaasa aidata.