Arenguideede konkursile esitati 143 ideed, parimad valitakse välja 12. juuniks

Eesti Arengufondi ideekonkursile esitati 143 ideed, mis arendaksid Eesti majandust ja tõstaksid inimeste elukvaliteeti. Parimad ideed, mis saavad Arengufondi aastase stipendiumi, selguvad 12. juunil.

Ideid esitati tosinkonnas kategoorias kokku 143, neist 91 pääses edasi arenguideede hindamisveebi. Populaarseimad viis teemavaldkonda olid: haridus (20 ideed), ühiskond (18), majandus (17), tehnoloogia (11), tervis (8). Kõiki ideekonkursile esitatud ettepanekuid Eesti majanduse arendamiseks saab näha aadressil arenguidee.ee. Seal saab ideid ka kommenteerida, kiita ja kritiseerida kuni 1. juunini, misjärel teeb žürii valiku, kes on kümme finalisti.

Nii finalistid kui ka selle, kes kümnest väärib aastast 2000€ stipendiumi, valib välja žürii koosseisus Maive Rute (direktor Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadis), Ville Jehe (ettevõtja, fondi nõukogu esimees), Tõnis Arro (fondi juhatuse esimees), Pirko Konsa (fondi tegevjuht), Sten Tamkivi (ideekonkursi inspireerija ja ettevõtja).

“Terve maikuu kutsume kõiki Eesti majanduse käekäigust huvituvaid inimesi hindama esitatud ideid www.arenguidee.ee veebilehel, et saaksime välja valida kümme kõige ägedamat ja mõjusamat ideed, mis pääsevad 12. juunil lõppüritusele, “ selgitas Tõnis Arro ideede välja valimise käiku. Lõppüritusel saavad start-up maailmast tuttava pitching-ürituse formaadis ideede esitajaid oma mõtte nii žüriile kui ka oponentide ja retsensentide ees kaitsta.

Populaarseimate ideede edetabeli leiab aadressilt arenguidee.ee/ideas/top, teiste seas eristuvad näiteks:

10 miljonit „e-eestlast“ aastaks 2025!
Idee esitajad: Taavi Kotka, Siim Sikkut ja Ruth Annus
2014. a lõpust hakatakse välismaalastele väljastama Eesti turvalist e-identiteeti ning tekib ainulaadne võimalus luua maailmas uudne kogum distantsilt kasutatavatest teenustest. Sobiva taristu ja teenuste paleti väljaarendamine vajab avaliku ja erasektori ühistegevuse koordineerimist ja käivitamist. Eesmärgiks on teha Eesti suureks: et vähemalt 10 mln inimest kogu maailmast tahaks end siduda e-identiteedi kaudu Eestiga.

Ettevõttepensioni süsteemi innovatsioon on toeks Eesti pensionisüsteemile, mis toimib tööturu osaliste ja kogu riigi hüvanguks
Idee esitaja: Andrus Järve
Siduda Eesti pensionisüsteemi vabatahtlik ettevõttepensioni tugisüsteem, millega leevendatakse ja parendatakse töötajate, ettevõtete ning riigi finantsilisi ja tööturu vajadusi.

Targalt Liikuv Eesti
Idee esitaja: Marten Kaevats
Juhita autod on tulemas meie tänavatele ja teedele. Küsimus on, kuidas uus liikuvusmudel luua ja kuidas see jõuab nii piloot- kui massilise rakendumiseni. Liikuvuse digitaliseerimine muudab meie kultuurilist, ruumilist ja majanduslikku käitumist, see võimaldab uusi elu- ja ärimudeleid. Kaasava diskussiooni alustamiseks on vaja ideed tutvustada, analüüsida ning visualiseerida selle võimalikud mõjud elukeskkonnale. Juhita auto on siinkohal sümboolne tööriist, mitte eesmärk iseeneses.

Ideekonkursile olid oodatud ettepanekud, mille esitaja teab, mida ja kuidas selle elluviimiseks teha ning millesse ta on valmis ise panustama. Žürii valib välja kuni kolm stipendiaati, kes saavad aastase stipendiumi suurusega 2000 eurot kuus. Võitjad on oodatud töötama Arengufondi büroos Tallinnas, et sealsete inimeste ja võimaluste toel oma arenguidee ellu viia.

Konkursi ajendiks on Sten Tamkivi avaessee möödunud sügisel ilmunud Arengufondi mõtteraamatus. Essees kirjutab Tamkivi, et me ei oska endale Eestis sõnastada ilusaid, kaasahaaravaid ja inspireerivaid eesmärke.