Tartu linn ja Arengufond kavandavad Tartusse tasuta rattaringlust

Tartu linn ja Eesti Arengufond on sõlminud lepingu, mille kohaselt panustab kumbki osapool 7500 eurot eeluuringusse Tartus ülelinnalise rattaringluse rajamise asjus.

Eelprojekti käigus uuritakse võimalikke opereerimismudeleid, tehakse tasuvusanalüüs ning koostatakse soovitused planeerimiseks. Esialgsete kavade kohaselt ostetaks Tartusse jalgrattad, soetataks hooldustehnika ning ehitataks üle linna parkimiskohad ja laenutuspunktid. Eeluuringus osaleb ka Tartu linna kergliikluskomisjon.

“Rattaringluse projekt on Tartule kui rohelisele linnale mitmel viisil oluline,” kommenteeris linna ja Arengufondi koostööd Tartu linnapea Urmas Klaas. “Selle teoks saades paraneb Tartu kergliikluse olukord, leeveneb linna liikluskoormus, väheneb õhusaaste ja müra, lisaks teeb jalgrattasõit kindlasti head ka tartlaste tervisele ja soodustab turismi.”

“Tartusse kavandatav rattaringlus on pilootprojekt, mille kogemusi saaks kasutada teisedki Eesti omavalitsused,” selgitas projekti juht Eesti Arengufondis Martin Aadamsoo. “Arengufondi seisukohalt on Tartu algatus tähtis, kuna sel on ulatuslik pikaajaline mõju, mis laieneb jätkuprojektide toel üle Eesti. Pilootprojektis välja arendatavat innovaatilist, paindlikku ja mobiilipõhist süsteemi saaks eksportida ka väljapoole Eestit.”

Laenutussüsteem toimiks mobiilirakenduse abil. Rattakasutus oleks kuni poole tunni vältel tasuta, kuid muutuks ajapiiri ületamisel tasuliseks. Erikonstruktsiooniga rattad tagaksid turvalisuse ja oleks äratuntavad.

Projekti täpseid rahastamisvõimalusi alles uuritakse, eesmärk on saada süsteemi alginvesteering Euroopa Liidu tõukefondidest.

Maailmas on omavalitsuste toel rajatud jalgrattaringlussüsteem paljudes linnades, eriti on need levinud viimasel kümnendil. Tuntud on Hollandi jalgrattakultuur, kuid rattalaenutused on ka näiteks Pariisis, Brüsselis ja eelmise aasta suvest ka Vilniuses. 2014. aasta alguseks oli maailmas üle 600 rattaringlussüsteemi, kõige enam Hispaanias (132), Itaalias (104) ja Hiinas (79).

Loe lisaks Tartu katsetab rendijalgratastega. Postimees, 8. mai 2014

Lisainfo:
Urmas Klaas
Tartu linnapea
E-post: urmas.klaas@raad.tartu.ee
Tel: 736 1222; 513 5145

Martin Aadamsoo
projekti juht Eesti Arengufondis
E-post: aadamsoo.m@gmail.com
Tel: 5650 8383