Eesti Arengufond otsib kahte ressursside väärindamise eksperti

Eesti Arengufond on Eestis vedavat rolli kandnud nutika spetsialiseerumise analüüsi puhul, mille eesmärgiks on Eestis leida valdkonnad, kus teaduse ja ettevõtluse koostööks on potentsiaal kõige suurem.

Lisaks analüüsile on tähtis ka valdkondade arendamiseks vajalike tegevuste elluviimine. Seetõttu laiendame oma meeskonda ning otsime inimesi, kes tahaksid Eesti innovatsioonikeskkonda arendada.

Nutika spetsialiseerumise puhul oleme Eesti jaoks prioriteetidena toonud välja kolm valdkonda:
– IKT (informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad);
– tervisetehnoloogiad;
– ressursside väärindamine.

Otsime ressursside väärindamise kahte alamvaldkonda juhtima järgnevaid eksperte:
1) teadmistepõhise ehituse ja energeetika ekspert;
2) materjalitehnoloogia ekspert.

Ekspert peab omama tugevat kompetentsi, olema võrdväärne suhtluspartner Eesti ettevõtjatele ja teadlastele ning olema valmis sel teemal Eestit esindama välismaal. Kirglik huvi tehnoloogiatrendide vastu tuleb ka kindlasti kasuks.

Teadmistepõhise ehituse ja energeetika eksperdi töökuulutus

Materjalitehnoloogiate eksperdi töökuuluts