Kutse seminarile „Kliimamuutustega kohanemine ja tervis“

7. juulil 2014 korraldab Tartu Ülikooli tervishoiu instituut koos Umea Ülikooli teadlastega seminari „Kliimamuutustega kohanemine ja tervis“.

Seminari eesmärk on anda ülevaade kliimamuutustega kaasnevatest mõjudest tervisele ning parimatest praktikatest nende mõjudega kohanemisel. Kuigi Eesti inimesed ei pea kliimamuutusi oluliseks probleemiks, on kliimamuutustel mõju ka Eesti elanike tervisele.

Pöörates nii indiviidi tasandi kui riigi otsustusprotsessides, tegevuskavades ja koostatavas „Kliimamuustustega kohanemise strateegias“ tervisele piisavalt tähelepanu, on neid negatiivseid mõjusid võimalik oluliselt vähendada.

Seminar toimub Tallinnas hotellis „Euroopa“ algusega kell 9.30. Tutvu seminari programmiga!

Seminaril osalemiseks palun registreeruda hiljemalt 1. juuliks.