Kutse seminarile ”Kas riik toetab või karistab?”

Kutsume Teid osa saama ettevõtjatele suunatud keskkonnaõiguse seminaride sarjast ”Kuidas jääda ellu üha karmistuvates tingimustes?”. Sarja neljanda seminari teemaks on ”Kas riik toetab või karistab?”.

Seminar toimub 25. septembril kell 9-15 Keskkonnaministeeriumi 1. korruse saalis.

9.00-9.20
Hommikukohv
9.20-10.00
Uued suunad keskkonnatoetuste jagamisel
Ado Lõhmus, asekantsler, Keskkonnaministeerium
10.00-10.40
Euroopa Liidu struktuuritoetuste ülevaade
Ülevaade senistest Euroopa Liidu toetustest ja nende mõjust
keskkonnaseisundi parandamisele ning perioodi 2014-2020
toetused keskkonnavaldkonnas
Triin Reisner, nõunik, välisfinantseerimise osakond, Keskkonnaministeerium
10.40–11.20
Keskkonnakaitse edendamine maaelu arengukava 2014-2020 võtmes
Katrin Rannik, põllumajanduskeskkonna büroo juhataja, Põllumajandusministeerium
11.20-11.40
Kohvipaus
11.40-12.20
Kuhu investeerib riik heitkoguste ühikute enampakkumisel saadud tulu?
Meelis Münt, asekantsler, Keskkonnaministeerium
12.20-13.00
Milliseid rahastamise võimalusi pakub Keskkonnainvesteeringute Keskus?
Veiko Kaufmann, juhatuse esimees, sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
13.00-13.40
Lõuna
13.40 -14.20
Vähem tuntud rahastamise võimalused keskkonnavaldkonnas
Harri Moora, programmijuht, Säästva Eesti Instituut Tallinn
14.20-15.00
Õppetunnid ja soovitused toetuste taotlemisel
Ellen Kaasik, kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja, AS Tallinna Sadam

Aitame keskkonnast hoolivatel ettevõtjatel kaasa rääkida neid mõjutavate keskkonnaotsuste kujundamisel!