Nutika spetsialiseerumise kasvualade täpsustamine niššide läbi

Tehtud analüüsi ja eelnevate kasvualade fookusgruppide kohtumiste tulemusena on koostatud esimene vahekokkuvõte nutika spetsialiseerumise kasvualade fookustest niššides. Kasvualade nišid otsivad tegevusvaldkondi, kus Eestis võiks olla kõige suurem potentsiaal läbi teadusarendustegevuse kasvatada ettevõtete lisandväärtust ja kasvatada Eesti majandust teadusmahukamaks.

Septembrikuus taas kogunevad fookusgrupid keskenduvad nutika spetsialiseerumise kasvualade niššides kriitiliste tegevuste kaardistamisele ja võtmebarjääride maandamisele.

Nutika spetsialiseerumise valdkondlikud fookusgrupid kogunevad uuesti 2014. aasta septembris – IKT, tervisetehnoloogiate ja ressursside väärindamise valdkondades. Oluline on rõhutada, et niššide puhul on antud hetkel tegu tööversiooniga, mille Arengufond avaldab osapooltelt tagasiside saamiseks. Nutika spetsialiseerumise raporti järgmine versioon koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumile suunatud soovitustega valmib avalikuks aruteluks 30. septembriks.