Arengufond ootab tänaseid palgatöölisi iduettevõtjate instituuti

Lähikuudel alustab Arengufondi toel Eestis tegevust rahvusvaheline programm Founder Institute, mille eesmärk on olla hüppelaud tänastele palgatöötajatele, kes võiksid olla uute idufirmade loojateks.

Eestis pilootprojektina alustav iduettevõtjate instituut on osa maailma suurimast idufirmade koolitusprogrammist Founder Institute, mis on esindatud ligi 50 maailma linnas. Tallinna programmi algus on kavandatud detsembrisse, programmi oodatakse kuni 20 potentsiaalset startup-ettevõtjat.

“Startup ei tähenda ükskõik millist alustavat ettevõtet – räägime ikkagi neist ettevõtetest, mis seavad endale eesmärgiks globaalse turu ja kiire kasvu. Kuigi startup-valdkonnas võib tihti näha tegutsemas entusiastlikke noori inimesi, siis tegelikult on tihtipeale edukad juba natuke kogenumad, suurettevõtte ja juhtimiskogemusega inimesed. Founder Institute ongi suunatud neile nii-öelda karjääriinimestele, kes tunnevad, et on nüüd valmis ettevõtjaks hakkama, aga kellel napib vajalikest teadmistest ja otsustavast tõukest,” rääkis ettevõtja ja programmi mentor Lauri Antalainen.

Juba tänavu suvest alates on Founder Institute koos Arengufondiga korraldanud üritustesarja, kus Eesti edukad iduettevõtjad on rääkinud avameelselt ettevõtte asutamise telgitagustest. Iduettevõtjate instituudi neljakuulise semestri jooksul algab aga praktiline osa – potentsiaalsed ettevõtjad loovad õpingute käigus oma idufirma ning arendavad seda edasi õppekursustest saadava info, praktiliste ülesannete ja ärimentorite võrgustikult saadud tagasiside toel. Õppesessioone peetakse kord nädalas õhtustel aegadel, mistõttu ei pea osalejad koheselt oma palgatööst loobuma.

Programmiga liitumise tähtaeg on 16. novembril, osalemise eest tuleb tasuda 550€. Kuni 21. septembrini liitunute jaoks kehtib soodsam osalemistasu 350€. Kõik programmiga liituda soovijad teevad läbi ka testi, mis annab tagasisidet edukaks iduettevõtjaks olemiseks vajalike eelduste olemasolu kohta.

Iduettevõtjate instituut käivitub Startup Estonia programmi raames, mida rahastatakse Euroopa Regionaalfondi vahenditest. Startup Estonia eesmärk on pakkuda koostöös Eesti idufirmade ökosüsteemiga Eesti alustavatele ettevõtjatele lihtsasti mõistetavat ja terviklikku arengukeskkonda ning aidata kaasa ambitsioonikate ja maailmale väärtuslike ettevõtete loomisele ning arendamisele.

Silicon Valleys asuva peakorteriga Founders Institute on nelja tegutsemisaasta jooksul on aidanud kaasa enam kui 1000 tehnoloogia-startupi loomisele üle maailma. Loodud ettevõtete koguväärtuseks on 5 miljardit dollarit ja nad annavad tööd enam kui 10 000 inimesele.

Rohkem infot programmi kohta saab registreerides siin: http://fi.co/join (ei kohusta liituma programmiga)
Rohkem infot ürituste kohta leiab siit: http://www.meetup.com/Tallinn-Startup-Founder-101/

Lisainfo:
Mari Suviste
mari.suviste@arengufond.ee