Kommentaar Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe 17. septembri Arengufondi teemalistele artiklitele

Eesti Arengufondi nõukogu ülesanne on planeerida fondi tegevust, olla Arengufondi ja selle juhatuse tegevuse järelevalveüksus. Juulikuus arutati Arengufondi nõukogu kohtumisel nõukogu esimehe Ville Jehe ettepanekul fondi senist tegevust. Arutelu aluseks olid nii fondi siseaudiitori kui ka olulisemate koostööpartnerite esitatud hinnangud fondi viimase paari aasta tegevusele, mille palus esitada nõukogu esimees. Et nõukogul ja juhatuse esimehel Tõnis Arrol oli erimeelsusi fondi juhtimise ja asjaajamise korralduse ning investeerimisvaldkonna strateegia osas, esitas Arro nõukogule 24. juulil lahkumisavalduse, mille nõukogu vastu võttis.

Arengufondi tegevmeeskond on nõukogus arutatut värskelt analüüsinud, võtnud arvesse erinevate koostööpartnerite tagasisidet ja selle alusel Arengufondi lühikest kui ka pikka tegevusplaani uuendamas. Neist viimase – fondi tegevusstrateegia – pikem arutelu seisab ees oktoobrikuisel nõukogu koosolekul. Ühtlasi käib Arengufondi erinevate tegevusvaldkondade ja sealhulgas ka tütarettevõttest investeerimisfirma SmartCapi tegevuse auditeerimine, mis viiakse lõpule novembrikuu viimaseks nädalaks. Siseauditi tulemused esitatakse nõukogule detsembris ja avalikustatakse kinnitamise järel.

Lisainfo:

Ville Jehe
Eesti Arengufondi nõukogu esimees
tel: 6 161 100
e-post: ville.jehe@arengufond.ee