„Kas saastamine on kasulikum kui investeerimine?”

30. oktoober 2014, Keskkonnaministeerium, 1. korruse saal (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn)

Sarja viienda seminari eesmärk on tutvustada ettevõtjatele keskkonnakaristusõiguse süsteemi ning keskkonnale kahju tekitamise korral selle hüvitamise mehhanisme. Räägitakse Eestis kehtivast avalik-õiguslikust keskkonnakahju hüvitamise süsteemist, karistusõiguslikust vastutusest keskkonnanormide rikkumise korral, antakse ülevaade haldussunnivahendite kohaldamise võimalustest keskkonnaõigusalastes seadustes ning räägitakse ka keskkonnaõiguslikust tsiviilvastutusest. Eraldi teemana räägitakse ka sellest, millistel tingimustel vastutavad äriühingu juhtorganid ja keskkonnaspetsialistid juriidilise isiku poolt keskkonnakahju tekitamisel. Viimase teemana käsitletakse vastutuskindlustust keskkonnavaldkonnas.

9.00-9.20
Hommikukohv
9.20-10.00
Keskkonnakahju hüvitamise ja heastamise reeglid 
Mirjam Vili, vandeadvokaat, advokaadibüroo GLIMSTEDT
10.00-10.40
Miks eelistada keskkonnakahju heastamist keskkonnakahju rahalisele hüvitamisele? 
Heini Viilup, mäetööde osakonnajuht, AS Lemminkäinen Eesti
10.40–11.20
Karistusõiguslik vastutus keskkonnanormide rikkumise korral 
Väino Vaidla, õigusosakonna juhataja, Keskkonnainspektsioon
11.20-11.40
Energiapaus
11.40-12.20
Tsiviilvastutus keskkonnale kahju tekitamise korral 
Marko Tiiman, partner, advokaadibüroo Glimstedt
12.20-13.00
Äriühingu juhtorganite ning keskkonnaspetsialistide vastutus
Imbi Jürgen, vandeadvokaat, advokaadibüroo Glimstedt
13.00-13.40
Kerge lõuna
13.40-14.20
Vastutuskindlustus keskkonnavaldkonnas
Argo Argel, vastutuskindlustuse riskijuht, RSA kindlustus
14.20-15.00
Kuidas ennetame keskkonnakahju tekkimist ja kas oleme ettevalmistatud selle tekkimise korral?
Tõnis Meriste, keskkonna arendusjuht, Eesti Energia AS

Ühe seminari hind on 50 EUR ilma käibemaksuta. Igale järgmisele osalejale samast organisatsioonist ja advokaadibüroo GLIMSTEDT klientidele kehtib soodustus 20%.

EKJA liikmetele on osalus seminarisarjal tasuta. Registreerumise lõpptähtaeg on 28. oktoober 2014.

Registreeru SIIN.

TÄPSEM INFOwww.glimstedt.eewww.energiatalgud.eewww.ekja.ee

KONTAKTtallinn@glimstedt.ee, +372 611 8050

Kui Teil ei ole siiski võimalik seminaril osaleda, siis palume meid sellest teavitada vähemalt kaks päeva enne seminari toimumist.

AITAME KESKKONNAST HOOLIVATEL ETTEVÕTJATEL KAASA RÄÄKIDA NEID MÕJUTAVATE KESKKONNAOTSUSTE KUJUNDAMISEL!