Globaalne Ettevõtluse Arendamise Indeks

Global Entrepreneurship Development Index (GEDI) uuringu Eesti raport keskendub Eesti ettevõtluse ökosüsteemi kui terviku analüüsile. GEDI rahvusvaheline uuring tõi välja pudelikaelad, mis takistavad ettevõtluse täispotentsiaali avaldumist ning ühtlasi pakkus välja ka muudatusettepanekud nende probleemikohtade leevendamiseks.