Globaalne ettevõtlusmonitooring 2013 Eesti raport

Valminud on Globaalse Ettevõtlusmonitooringu (GEM) 2013 aasta Eesti raport. GEM on maailma suurim iga-aastane ettevõtlusaktiivsust ja -hoiakuid vaatlev uuring, tähistades sel aastal oma 15. sünnipäeva. Alates projekti algusest on uuringut läbi viidud kokku 104 majanduspiirkonnas ja praegu esindab see ühtekokku 75% kogu maailma rahvastikust. Eesti osaleb projektis 2012. aastast ning käesolev raport on järjekorras teine.