Kaja Kuivjõgi: e-tervise valdkond tuleb avada erakapitalile

Eile Tartus alanud konverentsil “Nutikas spetsialiseerumine – tervisetehnoloogiad” rääkis Arengufondi tervisetehnoloogiate valdkonna juht Kaja Kuivjõgi, et ehkki Eestil on hea positsioon biotehnoloogia teadusmaailmas, on teadmuspõhise ettevõtluse arendamine alles algusjärgus.

“Eesti on biotehnoloogia kui teadusvaldkonna mõistes maailma tipus, ettevõtlussektor selles vallas on aga noor ja kujunev ning suure potentsiaaliga. Ent riik ei pea tingimata olema innovatsiooni eestvedaja, pigem aktiveerija ja eelduste looja. Oluline on kaasata biotehnoloogia ning e-tervise arengusse erakapitali, selleks on vajalik avada uutele teenusepakkujatele turg,” rõhutas Kuivjõgi.

E-tervise puhul näeb Kuivjõgi suurimat võimalust Eesti e-riigi taristu kasutamises, et kaasata inimesed tervise ennetustegevusse ning tehnoloogia abil arstide ja õdede tööd vähendada. “Üks olulisemaid samme oleks inimesekeskse e-tervise platvormi loomine, mis võimaldaks kahesuunalist suhtlust arsti ja patsiendi vahel ning suurendaks inimese omavastutust tervise valdkonnas. Samuti peaksime püüdma delegeerida arstide ja õdede koormust võimalikult palju tehnoloogiale, vabastades nende aega ja parandades teenuse kättesaadavust,” rääkis Kuivjõgi.

Konverents “Nutikas spetsialiseerumine – tervisetehnoloogiad” on osa ETTBio (Effective Technology Transfer in Biotechnology) projektist, mille eesmärk on selgitada välja, vahetada ja jagada häid kogemusi, mis võimaldavad edukat ja tõhusat tehnosiirde toimumist biotehnoloogia sfääris.

Konverentsi korraldavad Tartu Biotehnoloogia Park, Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakond ja Eesti Arengufond.

Lisainfo:

Kaja Kuivjõgi
Eesti Arengufondi tervisetehnoloogiate valdkonna juht
Tel: +372 616 1100
Email: kaja.kuivjogi@arengufond.ee