Happy Hour: Startup Estonia

EL_Regionaalareng_horisontaal                                         AF logo

5.detsembril käis Arengufondi kutsel Eesti startup-kogukonnale teadmisi jagamas Valto Loikkanen. Valto (vt tema tausta siit: https://fi.linkedin.com/in/valto) on tihedalt seotud Startup Commonsiga vt. www.startupcommons.org, mis on rahvusvaheline vabaühendus, mis loob startup ökosüsteemide arendamiseks vajaliku tehnoloogiat, jagab teadmisi ja tarkvaralahendusi, et aidata uutel rahvusvahelise ambitsiooniga ettevõtetel paremini oma plaane teoks teha. Vaata videost mõttevahetust Valtoga ja fondi Startup Estonia programmi juhtide Mari Suviste ja Mari Vavulskiga, milline on startupide elukaar, milliseid teenuseid erinevates arenguetappides on oluline pakkuda ning milliseks võiks kujuneda Eesti startup teenuseosutajate maastik paari aasta jooksul.

Eesti Arengufond on praeguseks aasta aega aktiivselt tegelenud Eesti ettevõtluskeskkonna arenguvõimaluste kaardistamisega – käima tõmmanud Eesti osalemise rahvusvahelises ettevõtlusmonitooringus GEM ja rahvusvahelises ettevõtluse arenguindeksis GEDI, kaasanud mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud väliseksperte ettevõtluskliima kirjeldamiseks ja eesmärkide seadmiseks.

Arenguseire tulemusel on selgunud kaks peamist kitsaskohta, mis takistavad startupide loomist ja kasvu:
• Eesti startupid ei suuda peamiselt kogemuste puudumise tõttu kasvada ühe miljoni euro väärtusega ettevõttest suuremaks
• Eestis on startup’ide ideefaasile keskenduvaid algatusi on mitmeid, ent äriidee edasiarendamisele ja meeskonna moodustamisele fokusseerunud arendusprogramme pole.

Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks on fond kokku pannud programmi Startup Estonia, mida rahastatakse Euroopa Regionaalfondi vahenditest. Startup Estonia pakub Eesti startup-ökosüsteemiga tihedalt koostööd tehes Eesti alustavatele ettevõtjatele lihtsasti mõistetavat ja terviklikku arengukeskkonda. Programm aitab alustaval ettevõtjal luua meeskonna, startup-ettevõtteid käivitada ja kaasata esimese investeeringu. Fondi nõustanud välisekspertide hinnangul on ökosüsteemi efektiivsuse mõõduks aeg, mille jooksul startup-ettevõte läbib arengukõvera ideealgest kuni kasvuni, vältides seejuures enneaegset skaleerumist.

Ettekande slaide näed SIIT. Pilte saab vaadata SIIT.