KUTSE: “Kui ettevõtjasõbralik on Eesti?” 12. novembril

Eesti Arengufond ja Riigikogu majanduskomisjon kutsuvad Sind 12. novembril 2014 seminarile “Kui ettevõtjasõbralik on Eesti?”. Sellele küsimusele on vastuseid otsinud GEM (Globaalne Ettevõtlusmonitooring) ning GEDI (Global Entrepreneurship Development Index) uuringud. Tutvustame uuringute põhijäreldusi ja arutleme selle üle, millised on Eesti ettevõtluskeskkonna pudelikaelad ning võimalused nende leevendamiseks.

Konverents toimub 12. novembril  9.15-13.30 Riigikogu konverentsisaalis.

Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 10. novembril aadressil info@arengufond.ee.

Üritus koosneb lühiettekannetest, kommenteerivatest sõnavõttudest ning modereeritud paneelarutelust.

Ürituse kava:

9.15 – 9.30 Tervituskohv
9.30-9.40 Tervitussõnad (Arto Aas, majanduskomisjoni esimees)
9.40-9.55 Globaalse Ettevõtlusmonitooringu (GEM) põhijäreldused (Pirko Konsa, Eesti Arengufondi tegevjuht)
9.55-10.10 Globaalse Ettevõtluse Arenguindeks (GEDI): Eesti asukoht pingereas ja ettevõtluskeskkonna pudelikaelad (Yrjö Ojasaar, EBS)
10.10-10.15 Kommentaar (Indrek Kasela, investor ja ettevõtja)
10.15-10.20 Kommentaar (Kadri Paes, Tartu Ülikool)
10.20-10.30 Q&A
10.30-10.50 GrabCAD’i kujunemislugu globaalseks ettevõtteks äriingli silmade läbi (Marek Kiisa, investor ja ettevõtja)
10.50-11.00 Q&A
11.00-11.30 Kohvipaus
11.30-11.45 Arengufondi ettepanekud ettevõtluskeskkonna parendamiseks (Pirko Konsa)
11.45-12.45 Modereeritud paneelarutelu: Ettevõtjasõbralik Eesti – ettepanekutest tegudeni. Panellistid: haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, majanduskomisjoni esimees Arto Aas, Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura, ettevõtja Indrek Kasela, ettevõtja Marek Kiisa, EAS juhatuse esimees Hanno Tomberg. Modereerib Yrjö Ojasaar
12.45-12.50 Lõppsõnad
12.50-13.30 Vestlus vabas vormis
13.30 Ürituse lõpp

Riigikogu hoonesse sisenemiseks tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ning läbida turvakontroll.  Parempoolsesse vestibüüli tullakse vastu ja  juhatatakse konverentsiruumi.

Lugupidamisega,

Arto Aas                                                     Pirko Konsa
Riigikogu Majanduskomisjoni esimees      Eesti Arengufondi juhatuse esimees