Sünteetiline Bioloogia- The Next Big Thing!

5. novembril 2014 toimus Arengufondis põnev arutelu teemal “Sünteetiline bioloogia – kas Eesti suudab kaasa rääkida globaalses tehnoloogia revolutsioonis?”. Ülikoolide mõtteid vahendasid prorektor prof. Ülle Jaakma Maaülikoolist; rektor prof. Volli Kalm, prof. Mart Ustav, prof. Mart Loog ja Dr Hannes Kollist Tartu Ülikoolist; prorektor prof. Erkki Truve ja prof. Raivo Vilu Tallinna Tehnikaülikoolist.

Sünteetiline bioloogia on tehnoloogia, mille eesmärgiks on disainida uute funktsioonidega bioloogilisi süsteeme. Seoses viimaste aastate ülikiirete arengutega bioloogias on just praegu maailmas toimumas sünteetilise bioloogia revolutsioon, mis tõotab täielikult muuta farmaatsia, keemia, meditsiini, kütuste, materjalide ja paljude teiste valdkondade tehnoloogiat.

Arengufondis toimunud arutelul rääkisid teadlased sünteetilise bioloogia võimalustest tööstuses, nutikatest taimedest, uutest materjalidest ja kemikaalidest, mida saab toota sünteetilistes rakuvabrikutes bakterite ja pärmide abiga. Tutvustati väljakutseid, mis ootavad ees keemia-, farmaatsia-, kosmeetika-, polümeeride ja keskkonnatööstust, ning Eesti võimalust nendes revolutsioonilistes muutustes kaasa rääkida. Diskussiooni juhtis prof. Erkki Truve.

Sissejuhatus Peep Siitam, avasõnad Volli Kalm

prof. Mart UstavBiotech äri – Icosagen