4. veebruaril toimub biomajanduse strateegia avaseminar

Eesti Arengufond ja Põllumajandusministeerium ootavad huvilisi 4. veebruaril biomajanduse strateegia avaseminarile. Seminari eesmärk on kaasata valdkondade asjatundjad biomajanduse strateegia väljatöötamisse. Osalejad saavad teada, millega ning miks tegeletakse, kuidas nad saavad anda strateegiasse oma panuse ning millist kasu nad loodavast strateegiast saavad.

Biomajanduse strateegia avaseminar on ettevalmistav tegevus biomajanduse strateegia koostamiseks (sh eelnõu ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele).

  • Koht: Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja (Ehitajate tee 5, Tallinn)
  • Aeg: 4. veebruar 2015 kell 10.00–17.00.
  • Osalejad: ministeeriumide, teadus- ja haridusasutuste, ettevõtete, erialaliitude, kohalike omavalitsuste esindajad, muud huvitatud isikud.
  • Eesmärgid: täpsustada biomajanduse strateegia valdkonnad, määratleda probleemid ja uuringuvajadused ning moodustada strateegia koostamise töörühmad.

Seminaril osalemiseks tuleb end hiljemalt 31. jaanuariks kirja panna, kasutades registreerimisvormi.

Lisainfo http://agri.ee/et/biomajanduse-strateegia-avaseminar-4-veebruar-2015  www.energiatalgud.ee