Eesti teadusettevõte alustas personaalse vähiravimi tootmist

Biotehnoloogiaettevõte Cellin Technologies OÜ alustas esimesena Eestis personaalse ravimi tootmist, milleks on vähiravim MelCancerVac. Viimases katsefaasis personaalne rakuravim põhineb patsiendi organismi kaitsereaktsiooni võimendamisel, kasutades patsiendi verest saadud rakke ja melanoomrakke. Kui uuring osutub edukaks, on MelCancerVac esimene kolorektaal- ehk jämesoolevähi rakuravim maailmas.

„Koostöö Taani teadusettevõttega on praeguseks kestnud ligi aasta. Osutusime valituks kolme rahvusvahelise firma seast, kuna meie labor, kasutatav tehnoloogia ning töötajate kvalifikatsioon hinnati nii sobivaks kui ka stabiilselt kõrgel tasemel olevaks. DanDrit Biotechi usaldus meie ettevõtte suhtes on erakordselt suur ‒ koostöö on aina kasvanud ning eelmise aasta augustis tehti otsus usaldada kogu ravimi tootmine meie ettevõttele,“ ütles Cellin Technologies OÜ juhatuse esimees Mart Raik.

MelCancerVac on Taani teadusettevõtte DanDrit Biotech välja töötatud uudne vähiravim, mille tõhusust hakkab ravimitootja uurima sel kevadel algavas kaugelearenenud jämesoolevähi IIb/III faasi kliinilises uuringus, mis viiakse läbi Põhja-Itaalias.

„Üks ravimi tootmise tsükkel kestab seitse kuni kaheksa päeva, mille jooksul töödeldakse patsiendi verest saadud dendriitrakke melanoomist pärinevate antigeenidega. Melanoomi rakke saab kasutada seetõttu, et sellel on teiste kasvajatega ühiseid kasvaja-antigeene, tehes need sobivaks mitmete kasvajate ravis,“ ütles Cellin Technologies OÜ tootmisjuht Piia Kivipõld.

„Ravimi organismi siirdamisel hakkab immuunsüsteem aktiivselt kasvajarakke ründama ja haiguse vastu võitlema. Võib öelda, et dendriitrakkudel põhineva immuunteraapia puhul tehakse osa tööst organismi eest ära ning selle tulemuseks on efektiivsem ja kiirem kaitsereaktsioon,“ selgitas Cellin Technologies OÜ kvaliteedijuht Kairit Tints.

Uuringuga paralleelselt käivitavad DanDrit Biotech ja Hollandi abiorganisatsioon myTomorrows koostööprogrammi, mille kaudu püütakse teha uuritav ravim kättesaadavaks ka neile patsientidele, kes on kõik olemasolevad ravivõimalused ära kasutanud, kuid kliinilises uuringus osalemiseks ei kvalifitseeru. „Teeme omalt poolt jõupingutusi, et teha ravim programmi myTomorrows kaudu kättesaadavaks ka Eesti arstidele Eesti patsientide ravimiseks, kuid sellekohaseid lubadusi me anda ei saa,“ ütles Cellin Technologies OÜ juhatuse esimees Mart Raik.

„Eesti biotehnoloogia sektoris toimub praegu väga palju põnevat ja siin tehakse tipptasemel teadust. Majanduse elavdamiseks peamegi ettevõtluse ning teaduse omavahel kokku viima. Arengufond on investeerinud sellesse ettevõttesse, sest nägime selles suurt ärilist potentsiaali. Nõnda saame luua Eestisse kõrgepalgalisi ja väga suurt lisandväärtust loovaid töökohti ning anname suure panuse selleks, et Eestis oleks enam kõrgtehnoloogilist ettevõtlust,” ütles Arengufondi juhatuse esimees Pirko Konsa.

Cellin Technologies OÜ-l on leping ravimi tootmiseks aastani 2017. Esmalt on kavas toota ravimit 170 kliinilises uuringus osaleva patsiendi ja kuni 500 koostööprogrammis osaleva patsiendi jaoks. Igale patsiendile valmistatakse kuni kolm ravimipartiid, igas partiis viis ravimidoosi, mida manustatakse vastavalt raviplaanile kahe nädala kuni kahe kuu tagant kuni 18 kuu jooksul.

MelCancerVac on edukalt läbinud kaks jämesoolevähi II faasi kliinilist uuringut ja ühe mitteväikserakulise kopsuvähi II faasi uuringu – igas neist osales 20-30 patsienti. Jämesoolevähk on kõigist vähitüüpidest sageduselt teine surma põhjus nii Euroopas kui ka USA-s ning esinemissageduselt kolmas kogu maailmas. Immuunteraapial, sealhulgas patsiendi enda rakkudel põhinevate ravimite arendamisele on viimastel aastatel vähivastases võitluses märkimisväärselt tähelepanu pööratud. Esimene dendriitrakkudel põhinev vähiravim ‒ eesnäärmevähi ravim Provenge ‒ sai USA ravimiameti heakskiidu 2010. aastal ning Euroopas 2013. aastal. Dendriitrakkude avastaja Ralph M. Steinmann pälvis 2011. aastal Nobeli meditsiinipreemia.

Cellin Technologies OÜ on 2008. aastal loodud, Arengufondi osalusega Eesti teadusettevõte, mis kasutab rakkudel põhinevate ravimite tootmiseks uusima tehnoloogiaga puhasruumi laborikompleksi Tallinnas. Ettevõte osaleb Euroopa Liidu rahastatavas teadus-arendusprojektis, mis keskendub rasvast pärinevate regeneratiivrakkude kasutamise võimaluste uurimisele uute veresoonte loomiseks.

2001. aastal loodud DanDrit Biotech kuulub Rootsi ja Taani biotehnoloogiaettevõtteid, haiglaid ja ülikoole hõlmavasse Medicon Valley võrgustikku, tema kolorektaalvähi ravimi arendamisele keskendunud USA tütarfirma on alates selle aasta augustist noteeritud New Yorgi börsil.