Arengufond hakkab seniste otseinvesteeringute asemel investeerima ärikiirenditesse

Arengufond hakkab seniste otseinvesteeringute asemel investeerima ärikiirenditesse. Mandaadi selleks andis eilne Riigikogu otsus Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse ning Eesti Arengufondi seaduse muudatusest

 

Seadusega luuakse õiguslikud alused, kuidas riik toetab riskikapitaliturgu. Tänu sellele paranevad võimalused innovaatilistele äriideedele kapitali kätte saamiseks. Kui seni on riigi investeeringuid start-up-ettevõtlusesse koondunud Arengufondi investeerimisettevõttesse SmartCap, siis nüüd plaanib Arengufond anda fondijuhtimise avaliku konkursi korras üle erafondivalitsejale, seni teenitud tulu aga suunata varajase faasi start-up-ettevõtluse toetamisele ja arendamisele läbi ärikiirendite programmi, parandades juurdepääsu vajalikule kapitalile ja teadmistele uute ideede elluviimiseks.

 

Arengufondi nõukogu esimees Ville Jehe leiab, et antud seadusega on Arengufond saanud endale uue aluse investeerimiseks. “Arengufondi eesmärk on märgata ning kõrvavalda takistusi innovatiivsete ettevõtete loomisel,” ütles Jehe. “Kui varasemalt oli innovatiivse ettevõtluse takistuseks riskikapitali puudumine ning Arengufond läbi oma investeerimisettevõtte SmartCap tegeles selle lahendamisega, siis tänaseks on see väljakutse möödumas. Pudelikael on nihkunud riskikapitalieelsesse faasi ning ärikiirenditesse investeerimisega püüame selle lahendada,” lisas Jehe.

 

Äriingel Marek Kiisa hinnangul ainult raha investeerimisest ei piisa. “Kuna konkureerime andekate inimeste pärast rahvusvaheliselt, on oluline, looksime neile Eestisse võimalikult head tingimused,” märkis Kiisa. “Lisaks rahale peab investor ettevõttele jagama ka ome juhtimiskogemust ning suhtlusvõrgustikku,” täiendas Kiisa.

 

Järgneval kuuel aastal soovib Arengufond ärikiirendite programmi kaudu teha vähemalt 100 uut investeeringut, millest viis võiksid kujuneda globaalseteks edulugudeks.

 

Ville Jehe

Eesti Arengufondi

Nõukogu esimees

Tel: +372 504 0813

E-mail: ville.jehe@arengufond.ee