Arengufondi ja Tartu Linna koostöös valmis Tartu rattaringluse äriplaan

Tänasel Tartu linnavalitsuse istungil tutvustatakse Tartu linna ja Eesti Arengufondi koostöös kavandatava rattaringlussüsteemi äriplaani. Tartu rattaringlus on mõeldud pilootprojektina, mille eeskujul saaksid ka teised Eesti linnad planeerida oma rattaringlussüsteeme ning langetada rahastusotsuseid.

“Loodan, et ka uus moodustatav valitsus toetab rattaringluse rahastamist, sest Tartus järele proovitavast mudelist saaksid kasu teisedki,” ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. “Koostöö Arengufondiga on sujunud hästi. Loodame projekti jätkumist kuni toimiva rattaringluse rajamiseni Tartus.”

Tartu linna rattaringlusmudeli ja analüüside kaudu annab äriplaan juhised (mudeli ja äriskeemi) rattaringlussüsteemide rajamiseks Eesti eri linnades, et tekitada rohelisemat ja puhtamat keskkonda, parandada elanike liikumisvõimalusi ja tervist, kaasata linnakogukondi linnade planeerimisse, edendada kohalikku ettevõtlust ning koostada uudseid transpordisüsteemide ärimudeleid. Plaan tugineb rahvusvahelisel kogemusel ja võrdlusel teiste rattaringluslinnadega. Tartu puhul on tehtud arvestused kogu linna katva süsteemi alusel. Pilootprojektis välja arendatavat innovaatilist, paindlikku ja mobiilipõhist süsteemi saaks eksportida ka väljapoole Eestit.

Arengufondis äriplaani koostamise protsessi koordineerinud Kristiina Sipelga sõnul on rattaringlus oluline inimmõõtmelise elukeskkonna ja ressursisäästlikumate transpordisüsteemide loomiseks ning ühiskasutuse soodustamiseks. “Oleme Arengufondiga innovaatiliste algatuste käima tõmbajaks ja loodame, et rattaringlus saab peatselt teoks nii Tartus kui ka teistes Eesti linnades.”

22. aprillil 2014 sõlmisid Tartu linn ja Eesti Arengufond koostöölepingu eesmärgiga koostada üldised planeerimisparameetrid ning opereerimise äriplaan optimaalse rattaringlussüsteemi rajamiseks Tartu linna näitel, mille modelleerimismeetodeid ja tulemusi oleks võimalik rakendada teisteski Eesti linnades. Äriplaani koostamises osalesid Eesti Arengufondi ja Tartu linnavalitsuse tellimusel BDA Consulting OÜ ja Hea Masin OÜ.

Maailmas on omavalitsuste toel rajatud jalgrattaringlussüsteem paljudes linnades, eriti on need levinud viimasel kümnendil. Esimene rattaringlussüsteem loodi 1965. aastal Amsterdamis. 2014. aasta alguseks oli maailmas üle 600 rattaringlussüsteemi, kõige enam Hispaanias (132), Itaalias (104) ja Hiinas (79). Baltimaades on rattaringlus juba kasutusel Riias ja Vilniuses, Eestis oleks Tartu esimene rattaringluslinn.

Rattaringluse äriplaaniga saab tutvuda Eesti Arengufondi kodulehel aadressil http://www.arengufond.ee/2015/03/rattaringluse-ariplaan/ ning Tartu Linnavalitsuse kodulehel aadressilhttp://www.tartu.ee/data/Rattaringluse_arendamise%20ariplaan.pdf .

Lisainfo:
Urmas Klaas
Tartu linnapea
E-post: urmas.klaas@raad.tartu.ee
Tel: 736 1222, 513 5145

Kristiina Sipelgas
Eesti Arengufond
Energia- ja rohemajanduse ekspert
E-post: kristiina.sipelgas@arengufond.ee
Tel: 616 1100