Happy Hour: kuidas saaksime biometaani rohkem kasutusele võtta? 27.03.15

Eesti Arengufond ootab  27. märtsil kell 15:00 osalema Happy Hour’il, kus esitleme biometaani tootmise väärtusahela analüüsi. Tule ja mõtle koos meiega, kuidas saaksime biometaani Eestis tänasest rohkem kasutusele võtta.
 
Eesti Arengufondi eestvedamisel on valminud Eesti biometaani tootmise väärtusahela analüüs. Sellele tuginevalt oleme koostanud ka ettepanekud biometaani kasutuselevõtuks. Biometaani roll on nii maailmas kui Eestis aina suurenemas: biomassist ja põllumajanduslikest jääkidest toodetud biometaani kasutatakse edukalt transpordisektori üleminekul taastuvatele energiaallikatele. Kuna biometaani näol on tegemist taastuvkütusega ja teda saab toota kohalikest ressurssidest, annab biometaani tootmine oma panuse ka Eesti sisemajanduse elavdamiseks, vähendades seeläbi fossiilsete kütuste importi.
 
Koostatud ettepanekute näol on tegemist esimese  rakendusliku tegevusega Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava ENMAK 2030+ koosseisus. Planeeritud tegevuste elluviimisega suurendatakse energiajulgeolekut, edendatakse majandust, parandatakse tööviljakust ning tõstetakse maakasutuse efektiivsust.
 
Happy Hour’il arutleme järgmistel teemadel:
Biometaani kasutuselevõtu analüüs (ressursid, tootmisökonoomika);
Biometaani väärtusahel ja kasutuselevõtu mõju majandusele;
Kasutuselevõtu rakenduslikud ettepanekud;
Biometaani kasutuselevõtu kaudsed mõjud.
 
Happy Hour toimub 27. märtsil kell 15:00 Eesti Arengufondis (Rotermanni 8).
 
Oma osalemissoovist kirjuta info@arengufond.ee hiljemalt 25. märtsi keskpäevaks.