Eesti Arengufond avaldas nutika spetsialiseerumise protsessi raames sisendi klastrite meetme jaoks

Arengufondi sisendiga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile on võimalik tutvuda siin.