Arengufondi juhatuse esimehe Pirko Konsa pressikommentaar täna majanduskomisjonis toimunud arutelule Arengufondi teemal.

Tuleb tunda heameelt, et jätkub dialoog Riigikogu ja fraktsioonidega Arengufondi tulevase tegevuse teemal.

Arengufond on ainus organisatsioon, mis täna aitab kaasa Eestis uute majandusharude ja ärimudelite tekkimisele. Investeerimistegevuse kaudu on meil selleks vajalik vahetu kogemus olemas. Olen veendunud, et Arengufondi kantud roll selles vallas on olnud tänaseni väga vajalik ja on seda ka tulevikus.

Tegelikult tuleb vaadata suuremat pilti ning mõelda, kuidas parandada Eesti majanduse innovatsioonivõimekust ja uuenduslikkust laiemas plaanis. Variant oleks Arengufondi viimine valitsuse alla ning täiendavate ülesannete lisamine Arengufondile.

Meie uuenev investeerimisstrateegia ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga koos sel suvel käivitatud programm Startup Estonia aitab lähiaastatel veelgi rohkem kaasa seaduse püstitatud eesmärkide täitmisele.

Uutesse ja tehnoloogiamahukatesse äridesse investeerimine on väga erinev sellest kuidas seda tehakse n-ö traditsioonilises majanduses. Selle oskuse laiali jagamine kiirkorras KredExi ja EAS-i vahel ei ole kindlasti mõistlik.

Tõsi, et arenguseire osas peab olema selge fookus ja vahest ei peaks nii laiapõhjalist seiret tegema.

Juba käesoleval aastal on õnnestunud Arengufondi juhtimiskulusid vähendada ja saame seda edaspidi veelgi teha. Arengufondi kosmeetilisest reformist oleks vähe kasu Eesti majanduse ees seisvate tulevikuprobleemide lahendamisel ja me peaksime vaatama ettevõtluse toetamist laiemalt.

Arengufondi funktsioonide täitmisest

Arengufondi funktsioonid on sätestatud seaduses ning nende täitmisega on fond ka tegelenud.

Ülesandeid oleme täitnud vastavalt sellele, millised on olnud riigi tellimused. Nagu märkis täna Maris Lauri, on Arengufondis tegeletud ja tegeletakse ka praegu Eesti riigi jaoks väga oluliste asjade ja teemadega.

Näiteks riskikapitali investeeringutele Eestis puhus Arengufond 2008. aastal elu sisse – meie kõrval tegi riskikapitali investeeringuid siis vaid Skype’i asutajate poolt loodud Ambient Sound Investments. Arengufondi investeerimisharu SmartCap portfelli kuuluvad Eesti idufirmad on kaasanud kokku 54 miljonit eurot investeeringuid ning loonud Eestisse üle 200 töökoha. Oleme edukalt väljunud kolmest investeeringust, tuues nõnda Eestisse tegutsema rahvusvahelistel börsidel noteeritud suurettevõtted. Meie investeeringute portfelli väärtus on kasvanud 35,8 miljoni euroni ning kuulume portfelli tootlusega omasuguste seas koorekihti.

Näiteks rohemajanduses oleme teinud ettepanekuid, mis tooksid Eestile iga-aastaselt lisanduvat tulu üle 100 miljoni euro ulatuses. Rääkides viimase aasta jooksul fondis tehtust, võin öelda et meil on palju selgemalt välja joonistunud tegevused, millest tõuseb Eestile tulevikus kasu. Konkreetseid ettepanekuid on tulnud nii parema ettevõtluskeskkonna, energiapoliitika kui ka investeeringute vallas.