Energiaühistute loomist ja tegutsemist takistavad probleemid Eestis. Õiguslik analüüs

Eesti Arengufondi tellimusel koostas Advokaadibüroo Glimstedt energiaühistute loomist ja tegutsemist käsitleva õigusliku analüüsi. Analüüsi saad lugeda aadressil http://issuu.com/energiayhistud/docs/ey_oigusmojude-analyys.