Startup Estonia: Idufirmad on toonud Eesti riigikassasse poole aastaga 11,7 miljonit eurot

Eesti idufirmade tugiüksuse Startup Estonia andmetel elavdavad idufirmad oluliselt Eesti majandust andes täna tööd 2154 inimesele. Viimase poole aasta jooksul on startup’idelt laekunud tööjõumaksudena riigikassasse 11,7 miljonit eurot.

Startup Estonia juht Mari Vavulski sõnul on selge, et startup’id toovad meie majandusele kasu luues kõrgepalgalisi töökohti, täiendades ettevõtlusmaksude näol riigikassat ja panustades sel viisil riigi käekäiku ja arengusse. „Idufirmad panustavad nii Eesti riigi kuvandisse kui ka kasvatavad eestlaste ettevõtlikust ja innovaatilisust. Startup’id meelitavad Eestisse välisinvestoreid ja –investeeringuid ning kasvatavad eestlaste oskust müüa rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid. Oluline on märkida, et 80 protsenti kõikide Eesti idufirmade töötajatest elab ja töötab Eestis,“ lisas Vavulski.

Eesti rahvaarvu kohta on Vavulski sõnul eestlaste edu nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel idufirmade maastikul tähelepanuväärne. „Täna on meil 404 startup’i, nende hulgas nii varajases stardifaasis kui kiire globaalse kasvuni jõudnud ettevõtteid. Kuid me näeme, et Eestis on potentsiaali veel enamaks, kui suudaksime pakkuda idufirmadele terviklikku ja toimivat arengukeskkonda,“ lisas Vavulski.

Eesti idufirmade tugiüksus Startup Estonia sai Vavulski sõnul eelmisel aastal loodud Eesti Arengufondi juurde justnimelt eesmärgiga selgitada välja kohaliku startup-ökosüsteemi nõrkused ja pakkuda neile lahendused, et luua idufirmadele sobiv kasvukeskkond. „Esimese aasta jooksul käivitasime mitu edukat äriideede valideerimise ja investorvalmiduse saavutamise programmi ja lisaks kaks varajase faasi investeerimise programmi. Samuti tegelesime investorvõrgustike arendamise ning Eesti startup-ökosüsteemi tutvustamisega välisriikides,“ sõnas Vavulski.

Startup Estonia tugiüksuse poolt algatatud kaheksasse programmi kandideeris esimese tegevusaasta jooksul 188 idufirmat, kellest võeti programmidesse vastu 98 ja edukalt läbis 71 startup’i. Sealhulgas osales kahes või rohkemas programmis ligi 20 protsenti 71 startup’ist. Programmides osalenud idufirmad kaasasid aasta jooksul 1,9 miljoni eurot kapitali. Rahvusvahelistesse kiirenditesse liikus programmidest neli startupi: Sorry as a Service, Deltabid, Results on Air ja Deekit.

Vavulski sõnul tegeleb Startup Estonia aktiivselt kompetentside kasvatamise ja arendamisega, et pakkuda tuge ja muuta Eesti parimaks arengukeskkonnaks spetsiifilistes niššides tegutsevatele startup’idele. „Aastaga suutsime Eesti cleantech ehk säästva tehnoloogia valdkonnas tegutsevad idufirmad märkida jõuliselt Euroopa kaardile – valdkonna suurimal äriideede konkursil ClimateLaunchpad võitis Eesti idufirma väärika kolmanda koha ning 15 parima hulgas sai tunnustatud ka teine kohalik startup. Lisaks suutsime luua cleantech idufirmadele ligipääsu Euroopa toetustele ja kiirenditesse ning erinevatele stipendiumiprogrammidele,“ lisas Vavulski.

Kohaliku startup-maastiku tervis on Vavulski sõnul hea, kuid peamiseks takistuseks saab „targa raha“ ja globaalselt konkurentsivõimeliste projektide puudus. „Mõlema probleemi põhjuseks on Eesti startup-ökosüsteemi noorus, mis tähendab, et meil puudub põlvkond ettevõtjaid, kes omaks mitmekülgset ja pikaajalist kogemust startup-äris ning oleksid valmis investeerima oma teadmisi ja kapitali uutesse tegijatesse. Startup Estonia järgmine suurem eesmärk ongi nende kitsaskohtade parandamine investeerides teadmis- ja tehnoloogiamahukasse Eesti ettevõtlusse käivitamisjärgus ning pakkudes vastavatele ettevõtjatele ka juhtimisalast tuge,“ lubas Vavulski.

Startup Estonia on Eesti Arengufondi juures tegutsev Eesti idufirmade tugiüksus. Startup Estonia seisab hea selle eest, et Eesti muutuks 2020. aastaks üheks juhtivaks startup-keskuseks Euroopas ning pakuks idufirmadele terviklikku ja toimivat arengukeskkonda. Startup Estonia tegevust rahastatakse Euroopa Regionaalfondi vahenditest.

 

Lisainfo:

Mari Vavulski

Startup Estonia juht

E-mail mari@startupestonia.ee

Startup Estonia veeb: www.startupestonia.ee