Aruanne “Eesti energiamajandus 2015″

Aruanne “Eesti Energiamajandus 2015” on koostatud Eesti energiamajanduses tehtavate juhtimisotsuste paremaks ettevalmistamiseks. Aruandes tuuakse Eesti energiamajandus lugejani kolmel tasandil: valdkondade ülesel (nn „satelliitvaade”), valdkondlikul ning fookusvaldkondade (2015. aastal biometaan ja energiaühistud) tasandil.