BASREC ühendusse kuuluvate riikide kogemus energiaühistute arendamisel

BASREC ühendusse kuuluvatest riikidest on energiaühistuid moodustatud Saksamaal (880), Taanis (700), Rootsis (110) ja Soomes (80). Teistes vaadeldud riikides energiaühistuid ei ole (va Poola, kus on 1 energiaühistu). Analüüsi alusel oli Eestis aastal 2015 kokku 3 energiaühistut. Ühistulist liikumist mõjutavad pikaajaline demokraatlike otsustusprotsesside kogemus ühiskonnas; üleriiklike ja/või regionaalsete toetus-/katusorganisatsioonide olemasolu; seaduste olemasolu, mis reguleerivad täpselt ning üheseltmõistetavalt energiaühistute õigused, kohustused ning piirangud; riiklike toetusmeetmete olemasolu – nii juriidilisel kui rahalisel tasandil – kas energiaühistute tegevusele või taastuvenergia kasutamisele elektri/soojuse tootmisel; energiavõrk, mille füüsiline seisund on piisavalt hea, et olla võimeline vastu võtma energiaühistute poolt toodetavat energiat.

http://energiayhistud.ee/wp-content/uploads/2015/12/BASREC_riikide-EY-kogemus.pdf