Demograafiline mõju ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkusele

Elanikkonna vananemine arenenud riikides paneb riigid silmitsi erinevate uute väljakutsetega. Demograafiline puudujääk moodustab ligi veerandi tänasest ravikindlustuse mahust järgneva 25 aasta jooksul. Riiklikul tasemel on oluline muutuseid juhtida nii tööturu, tööjõupoliitika, innovatsiooni- ja ettevõtluse, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemides. Lähteanalüüs mõttepaberina on koostatud koostöös Eesti Rakendusuuringute Keskusega CentAR.

Demograafia mõju tervishoiu rahastamisküsimustele