Eesti Arengufondi nõukogu kinnitas uue investeerimisstrateegia

Eesti Arengufondi nõukogu kinnitas eilsel korralisel koosolekul fondi uue investeerimisstrateegia, mille kohaselt hakkab Arengufond investeerima ärikiirenditesse, mis omakorda investeerivad innovaatilistesse tehnoloogiaettevõtetesse. Ühtlasi otsustati edasi minna plaaniga korraldada avalik konkurss, et leida fondi otseinvesteeringute portfelli haldamiseks erafondivalitseja.

Uue investeerimissuuna finantseerimiseks kasutatakse kapitali, mis on tagastatud ja tagastatakse tulevikus Arengufondile ning selle investeerimisettevõtte AS SmartCap poolt valitsetavale fondile Early Fund II otseinvesteeringutest väljumiste tulemusel.

„Arengufondi investeerimistegevuse eesmärgiks on olnud kohaliku riskikapitalituru elavdamine ning see on õnnestunud. Eesti start-upid suudavad edukalt kaasata väliskapitali ning Eesti enda tehnoloogiaettevõtetesse ja uude majandusse investeerijaid on koondunud valdkonna katusorganisatsioonidesse EstVCA ja EstBAN. Arengufondil on nüüd paras aeg oma fookust muuta ja suunata investeeringud majandusse ärikiirendite kaudu,“ ütles Arengufondi nõukogu esimees Ville Jehe.

Startup Estonia juht Mari Vavulski ütles, et Eesti peab olema piisavalt julge, et rakendada innovaatiliste start-up ettevõtete põhimõtteid – lansseerida projekte, kohanduda kiirelt turuolukorrale ning õigel hetkel “väljuda“. „Seda Arengufondi uue investeerimisstrateegiaga tehaksegi – investeeringuid erafondidesse, mis on turulähedased ning annavad riigile võimaluse sellest tegevusest pikas perspektiivis väljuda,“ märkis Vavulski.

Arengufondi nõukogu otsustas ka, et otseinvesteeringute fondivalitsemine reorganiseeritakse: koostöös Euroopa Investeerimispangaga leitakse avaliku konkursiga professionaalne erafondivalitseja, mis hakkab tulevikus haldama seniseid otseinvesteeringuid. Reorganiseerimine on kavas lõpule viia alanud aasta jooksul.

Nõukogu otsustas jätkata arutelu Arengufondi seiretegevuse ümberkorraldamiseks.

Arengufondi investeerimisstrateegia

Ville Jehe
Eesti Arengufond
Nõukogu esimees
Tel: 504 0813
E-mail: ville.jehe@arengufond.ee